Tarieven

Coaching & Therapie
Voor coaching-, en therapietrajecten wordt een uurtarief van €55,- gerekend. De tijdsduur van een sessie kan wisselen, de kosten van een sessie worden dan naar rato in rekening gebracht.
Mochten sessies op een andere locatie gehouden worden dan dat van The Dogeffect, dan wordt een kilometervergoeding van €0,30 per gereden kilometer in rekening gebracht. Voor het bepalen van de afstand wordt gebruik gemaakt van de routeplanner van http://www.anwb.nl/.

Wij zijn genoodzaakt om, bij afwezigheid op een gemaakte afspraak of bij het afzeggen van een afspraak binnen 24 uur voor aanvang, de helft van het tarief in rekening te brengen. Hiermee wordt voorkomen dat we deze onverwachte kosten moeten indekken met een hoger vast uurtarief.  

Trainingen & Teambuilding
Omdat de kosten van trainingen en teambuildingsdagen afhankelijk zijn van veel verschillende factoren (waaronder de locatie, het aantal deelnemers en de wensen), kunnen wij hier geen standaardtarief voor rekenen. De kosten worden met u persoonlijk besproken.

Vergoedingen
Helaas komt u niet in aanmerking voor een vergoeding van de zorgverzekering, wanneer u een traject doorloopt bij The Dogeffect. Dierondersteunde interventies worden door verzekeringen slechts deels vergoed en vaak alleen wanneer u beschikt over een aanvullend zorgpakket. The Dogeffect maakt veel extra kosten om voor deze vergoedingen voor haar klanten in aanmerking te komen. Wanneer deze kosten verrekend worden in het uurtarief, bent u uiteindelijk niet voordeliger uit met een vergoeding. Wanneer de zaken omtrent de vergoedingen veranderen, zullen wij zeker kijken of er geschikte mogelijkheden zijn.